Randomisti rakkaudesta -perustaja Maaria Tommila ja Oikeus-tarotkortti

Miten käyttää tarotkortteja eettisesti?

Tarotkorttien käyttöön ei yhtä ainoaa tapaa, mutta moni hyödyntää kortteja itsetutkiskelun välineenä.

Koska elämä on arvaamatonta ja toisinaan hallitsemattomankin tuntuista, voi tuntua houkuttelevalta siirtää vastuu oman elämän suuntaviivoista tarotkorteille, mutta lopulta vain sinä itse voit tietää ja päättää omasta elämästäsi, eivät kortit.

Tarotkortit toimivatkin kenties parhaiten silloin, kun niitä käyttää suuntaa antavina herättelijöitä, joiden parissa voi pohtia niitä ajatuksia, joita kortit itsessä herättävät.

Tarotkorttien eettinen puoli on asia, jota jokainen saattaa tulkita hieman eri tavoin omasta omatunnostaan ja kokemuksestaan käsin. Nostan kuitenkin muutamia pointteja tässä kirjoituksessa esiin, jotka itselleni tuntuvat tärkeiltä muistaa.

Miten lähestyä tarotkortteja eettisesti?

Eettisyyttä tarotkorttien kohdalla on mielestäni sen huomiointi, etteivät kortit anna ehdottomia totuuksia elämästä, eikä oman elämän valintoja voi varauksetta laittaa vain korttitulkinnan varaan.

Tarotkorttien kiehtovinta antia voi sen sijaan olla se, millaista pohdintaa kortit saavat sinussa aikaan ja millaista itsereflektiota tästä voi ammentaa. Itse pyrinkin pitämään korttien käytössä fokuksen juuri siinä, mitä itse voin tehdä, muuttaa tai valita.

Tarottulkinta pohjaa yleensä tämän hetken tietoon, ajatuksiin ja odotuksiin. Eli toisin sanoen, tulevaisuus on aina vielä täysin avoin!

Mitään lukkoon lyötyä ei ole, eikä tarotkorttien tehtävä ole oman näkemykseni mukaan antaa mitään lopullisia "tuomioita" mihinkään suuntaan. Tämä pätee myös hyviä käänteitä enteileviin kortteihin. Mikään hyväkään ei pääse elämääsi, jos et itse ole avoin sille tai tee tarvittavia muutoksia sen eteen.

En siis koskaan ajattele, että tarotkortit kertoisivat suoraan siitä, että näin tai näin tulee käymään. Ennemmin ne piirtävät suuntaviivoja ja antavat vihjeitä siitä, mihin voisi kiinnittää nyt huomiota.

Henkilökohtaisesti suosittelen tarottulkintoja vain täysi-ikäisille siitä syystä, että tällöin elämänkokemusta on kertynyt jo hieman enemmän, oma identiteetti on jo jokseenkin vakiintunut ja jonkinlaisia edellytyksiä itsetutkiskeluun on jo olemassa. Tarotkortit voivat tuoda joskus yllättäviäkin pohdintoja esiin, joten on hyvä omata jonkin verran kykyä itsereflektointiin ja myös kyetä suhteuttamaan korttien merkitys omaan elämään.

Jos tarotkortteja tulkitsee toiselle, on hyvä tiedostaa, että tulkinnassa tarjoaa nimenomaan oman tulkintansa toiselle, joka on vain yksi näkökulma monien joukossa. Tulkintoja on siis todennäköisesti yhtä monta kuin on tulkitsijoitakin.

Tiedosta oma tulokulmasi

Itse lähestyn tarotia aina siten, että sen tulisi jollain tapaa lisätä hyvää oloa elämässä ja antaa eteenpäin auttavia oivalluksia. Onkin hyvä tiedostaa, mikä on oma tulokulma tarotkortteihin. Mitä tarotkorteilta hakee, millainen elämäntarina omaan tulkintaan mahdollisesti vaikuttaa ja millaisen elämänkatsomuksen lävitse kortteja tulkitsee?

Silloinkin, kun käsiteltävä aihe on kinkkinen, itse haluan pitää tarottulkinnassa mukana toiveikkuuden ja mahdollisuuden paremmasta muutoksesta. Jos tarotista tulee paha olo, kannattaa rehellisesti kuulostella tätäkin tunnetta, ja kenties ottaa kortteihin hieman etäisyyttä tai vaihtaa niiden käyttötapaa.

Tarotkorttien ei pidä antaa hallita omaa elämää, sillä oman elämäsi avaimet ovat aina sinulla. Kortteja voi kuitenkin pitää rinnalla kulkemassa ja tukemassa, jos niiden käyttö tuntuu sopivalta juuri sinulle. Sinä määrität, millaisen roolin ja painoarvon annat tarotkorteille.

Jokaisen omat uniikit elämänkokemukset ja tausta vaikuttavat siihen, millaisen linssin lävitse kortteja tulkitsee. Tämä tarjoaa myös kiehtovan mahdollisuuden siihen, kuinka monipuolisesti kortteja voikaan tulkita.

Rauhallinen mielentila on tulkitsijan paras kaveri

Oma mielentila vaikuttaa paljon siihen, miten tulkitsemme asioita ympärillämme, ja sama pätee myös tarotkortteihin.

On vaikea määritellä yleispätevästi, millaiseen tarpeeseen ja kuinka usein tarotkortteja tulisi käyttää. Tätä kannattaa kuulostella omalla kohdalla omasta sisäisestä tunteesta käsin.

Tulkitsitpa tarotkortteja sitten itsellesi tai toiselle, on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että oli tulkintatilanne luonteeltaan sitten kevyt tai tarkkaan harkittu, pieni rauhoittuminen tekee yleensä hyvää. Tähän voi riittää jo vain rauhallinen hengitys, joka maadoittaa oloa ja auttaa pitämään mielen avoimena.

Omaa persoonaa kuitenkin voi ja kannattaa ilman muuta hyödyntää tulkinnassa, eli tämä ei tarkoita, että tarvitsisi olla luonteeltaan jotenkin erityisen rauhallinen, jotta tarotkortteja voisi käyttää.

Jos mieli on kovin levoton ja rauhaton, kannattaa harkita, olisiko jokin toinen hetki parempi korttinostoille. Rauhallisesta paikasta käsin pystyy vastaanottamaan ja prosessoimaan omia ajatuksia tarkemmin.

Joskus jokin tulkinta saattaa jäädä erityisesti pyörimään mieleen. Ehkä sillä voikin olla silloin juuri jotain tärkeää kerrottavaa. Toisaalta elämä on muuttuvaa ja virtaavaa, joten olisi hyvä myös kiinnittää huomiota siihen, ettei liikaa jää jumiin yksittäiseen tulkintaan, vaan muistaa, että asiat voivat myös vaihtaa suuntaansa ja monesti isompi kokonaisuus ratkaisee. Muutoksen avaimet ovat sinulla itselläsi.

Jos tulkitset toiselle

Riippuu paljon kulloisestakin tulkitsijasta, miten kortteja lähestyy. Jos teet nostoja toiselle, kehottaisin kuitenkin hienotunteisuuteen. Ehdottomia ohjeita ja mielipiteitä on hyvä välttää. Toiselle on hyvä antaa tilaa ”täyttää” tulkintaa myös hänen omasta tiedostaan ja ymmärryksestään käsin yrittämättä liikaa ratkoa asioita hänen puolestaan.

Jokainen ihminen on lopulta oman itsensä paras asiantuntija, mutta joskus ulkopuolinen näkemys voi antaa hyödyllisen oivalluksen tai rohkaisun sopivaan suuntaan. Ulkopuoliset silmät voivat auttaa näkemään asioita laajemmin tai eri suunnasta, kuin mitä tapahtumien kohteena niiden keskipisteessä on mahdollista. Tästä syystä toisen tekemä tulkinta voi olla oikein avartava kokemus. Päätöksen siitä, mitä omassa elämässään valitsee, voi tehdä lopulta kuitenkin vain yksilö itse.

Kortteja voi käyttää aina myös itsenäisesti, mutta jos haluat jonkun toisen tekevän sinulle tulkinnan, paras tapa löytää tähän sopiva henkilö ei välttämättä ole toisten mielipide, vaan oma intuitio siitä, kuka tuntuisi itselle sopivalta. Joskus vasta kokeilemisen kautta itselle löytyy parhaiten sopiva tulkitsija. Toisaalta voi olla kiinnostavaakin kuulla, miten eri tavoin erilaiset tulkitsijat saattavat lähestyä asioita. Tulkitsija voi myös olla oma kaveri tai tuttu, joka tuntuu luotettavalta.

Omalla kohdallani olen saanut parhaat tulkinnat toisilta ihan sattumalta eteen tulleissa tilanteissa, eli en ole niitä itse aktiivisesti edes etsinyt. Nykyisin käytän tarotkortteja hyvin pitkälti itsenäisesti.

Tässä muutama huomioitava kohta, kun tulkitset toiselle:

 1. Kysy lupa. Tarkista jollain tapaa, että tulkinnan tekeminen on ok.
 2. Aseta tulkinnalle yhdessä tavoite tai kysymys. Usein kyllä tai ei -kysymyksiä avartavampaa voi olla olla miten -kysymys. Miten kannattaisi toimia? Mihin kannattaisi kiinnittää huomiota?
 3. Rauhoita itsesi ennen tulkintaa. Tämä voi olla esimerkiksi oma rituaali tai rauhallinen hengitys.
 4. Tiedosta oma intentiosi. Toinen luottaa sinuun, kun antaa katsoa omia korttejaan. Teetkö tulkinnan myötätunnosta ja lempeydestä käsin?
 5. Muista toivo. Asiat voi kertoa monella tavalla. Ole rehellinen, mutta älä ole julma. Jätä toiselle tilaa täyttää tulkintaa myös omilla ajatuksillaan. Jokainen on oman itsensä paras asiantuntija.
 6. Hyödynnä omaa persoonaasi ja näkökulmaasi, mutta muista sensitiivisyys. Älä jyrää toisen kokemusta omilla ajatuksillasi.
 7.  Keskustele. Tulkintaa voi lähestyä dialogina yhdessä keskustellen. Kysymyksiä ja vastauksia voi pohtia yhdessä. Tulkinnan voi myös keskeyttää, jos jompikumpi ei halua jatkaa.
 8. Älä ratkaise asioita liian pitkälle toisen puolesta. Muista, että tulevaisuus on avoin. Joskus asioiden sisäistäminen vaatii myös hieman aikaa.
 9. Tiedosta oma rajallisuutesi. Harvalla meistä on ehdotonta tietoa siitä, mikä toiselle olisi parhaaksi. On hyvä tuoda esiin, että kyseessä on vain yksi näkökulma, ei ehdoton totuus.
 10. Älä kerro tulkinnan sisällöstä muille, ellei sinulla ole tähän erikseen lupaa.
 11. Miltä tuntui? Tulkinnan jälkeen voit kysyä toiselta, miltä tulkinta hänestä tuntui.

Mitä sinä lisäisit tähän listaan?

Sopivatko tarotkortit ihan jokaiselle?

Siihen, kenelle tarotkortit sopivat, ei oikein ole yhtä vastausta. Kannattaa kuunnella omaa tunnetta siitä, tuleeko korttien käytöstä hyvä vai huono olo. Löytyykö aitoa kiinnostusta tai motivaatiota hakeutua tarotkorttien pariin?

Jos tarotkorttien käytöstä jää enemmän ikäviä fiiliksiä kuin hyvä tai neutraali olo, voi olla, että kortit eivät sovi sinulle.

Voi myös olla, että juuri tässä elämäntilanteessa tarotkortit eivät tunnu sopivilta, mutta jossain toisessa hetkessä ne voivat olla ajankohtaiset. Tai toisin päin: juuri nyt tarotkortit kiehtovat, mutta myöhemmin ne eivät tunnukaan tarpeellisilta.

Niin kuin jo mainitsin aiemmin, mielestäni tarotkortit sopivat parhaiten aikuisille, koska heille on jo kertynyt hieman enemmän elämänkokemusta ja itsetuntemusta.

Suosittelen tarotkorttien käyttöön myös rauhallista mielentilaa, jossa on valmis pohtimaan yllättäviäkin näkökulmia. Toisin sanoen akuutissa kriisissä korttien käyttö ei välttämättä ole hyödyllistä, vaikka se tuntuisikin houkuttelevalta.

Elämä ja ihmisyys on muuttuvaa, annetaan siis elämän kuljettaa ja kuulostellaan matkalla sitä, mikä tuntuu itselle juuri nyt hyvältä.

Mitä sinulle tulee mieleen tarotkorttien eettisyydestä?

Rakkaudella, Maaria

Hanki oma tarotkorttipakkasi tästä.

Suomenkieliset tarotkortit
Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Aiheeseen liittyvää

1 / 4