Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Tämä on Randomisti rakkaudesta -median ja verkkokaupan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2023. Rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää ja tältä sivulta löytyy aina päivitetty versio.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Maaria Tommila, Raitamaantie 8, 00420 Helsinki

Y-tunnus: 3192720-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maaria Tommila, randomistirakkaudesta@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Randomisti rakkaudesta -median ja verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Randomisti rakkaudesta -asiakkuuksien hallintaan, verkkokaupan kautta tilattujen tuotteiden toimitus- ja maksujärjestelyjä varten sekä markkinointia varten, esim. uutiskirje.

Rekisteriä käytetään Randomisti rakkaudesta -median ja verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi, jolloin tulee olla yhteyksissä osoitteeseen randomistirakkaudesta@gmail.com.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, asiakassuhteeseen ja rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu harjoittaa laillista myynti- ja markkinointitoimintaa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi
  1. Sähköpostiosoite
  1. Lähi-/postiosoite
  1. Postinumero
  1. Puhelinnumero
  1. Tilauksen tiedot ja laskutustiedot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Verkkosivulla hyödynnetään Shopifyn ja Google Analyticsin analytiikkaa. Evästeiden keruusta kysytään sivulla lupa.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin henkilötietoja on kerätty. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kuluttajakauppaa ja kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Randomisti rakkaudesta -verkkokaupan kautta tehdyistä tilauksista, uutiskirjeen tilauslomakkeelta, sekä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kolmansia osapuolia, joille on välttämätöntä luovuttaa tietoja tilausten käsittelyn vuoksi: kuljetusyritys Posti, Paytrail -maksupalveluntarjoaja ja Shopify -verkkokauppa-alusta. Lisäksi Randomisti rakkaudesta -media käyttää Mailchimp -uutiskirjepalvelua, Meta-pikseliä, Googlen sähköpostipalvelua ja Google Analyticsia. Edellä mainittujen yritysten tietosuojaselosteet löytyvät heidän omilta verkkosivuiltaan.

9. Evästeet ja analytiikka

Randomisti rakkaudesta -verkkokauppa käyttää Shopifyn ja Google Analyticsin analytiikkaa, joiden avulla voimme seurata kävijöiden sivustokäyttäytymistä ja käyttäjäliikennettä. Evästeillä kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston kehittämiseen ja optimoimiseen sekä käyttökokemuksen parantamiseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Randomisti rakkaudesta -verkkokauppa on suojattu Shopify:n TLS-varmenteella (SSL).

Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa/päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löytyy aina tietosuojaselosteen uusin versio.